sábado, 29 de enero de 2011

INFORMAZIO GEHIGARRIA

Kaixo denoi!!
Espero dut orain arte blog honetan irakurri duzuen informazioa baliagarria eta interesgarria iruditu zaizuela,. Orain arte irakurritakoaren helburua gehien bat zuek gaixotasunari buruz ideia orokor bat eduki zenezaten izan da, eta beraz, honenganako interesa piztea. Hau honela izan bada eta gaixotasuna gustoko izan baduzue, honen inguruan informazioa bilatzera animatzen zaituztet, eta nahi izanez gero hemen uzten dizuet OMIM-etik ateratako artikulu bat (ingelesez). Gaixotasunaren biokimika, klinika... eta batez ere genetika lantzen ditu, beraz azken arlo hau ezagutu nahi duenarentzat oso ongi dago .Laburpen moduan, kromosoma ezberdinak egon daitezke inplikatuta gaixotasunean eta mutazio ezberdinak baita ere, nahiz eta oraindik gaixotasun honen inguruan asko dagoen ikertzeko.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/137580

Honez gain, zuetako norbaitek gai konkreturen baten inguruan jakinmina izango balu eta blogean argitaratzea gustatuko balitzaio, lasai esan diezadala!
Hurrengorarte!

sábado, 8 de enero de 2011

TOURETTE eta HEZKUNTZA (III)

Kaixo denoi!!
Atzo tourette sindromea pairtazen duten umeek ikasteko eta ikasketa giroan integratzeko zuten zailtasunari buruz irakurtzeko aukera izan zenuten. Gaurkoan, hau ikus dezazuen, tourette sindromea zuen ume baten irakaslea izandakoari egin diodan elkarrizketa uzten dizuet hemen interesgarria egingo zaizuelakoan.
Persona hau derrigorrezko bigarren hezkuntza eskaintzen duen ikastetxe publiko bateko matematikako irakaslea da.

-Zein egoeratan jakin zenuen zure ikasleetako batek tourette sindromea pairatzen zuela?
Kurtsoa hasi berria zen eta ikastetxera lehengo aldiz iritsi ziren DBH 1 egin behar zuten ikasleak, 12-13 urtekoak. Nik ez nituen ezagutzen eta lehengo klasean presentazio labur baten ostean materiarekin hasi nintzen. Minutu gutxiren buruan soinu arraro bat entzun nuen, arnasketa sakon eta larritu baten modukoa. Ez nion garrantzirik eman baino minutu gutxira soinua errepikatu zen. Orduan norbait arpa jotzen ari zitzaidala pentsatu nuen eta adi geratu ninzten ea nor ari zen soinua jakiteko. Azkenik ikusi nuen zeinek egiten zuen soinua, baina segituan konturatu nintzen ez zela txantxetan ari bere inguruko inork ez baitzuen barrerik egiten. Klasetik ateratzean bere tutorearekin hitz egin nuen eta hark esan zidan lehengo aldiz tourette zuela.


-Ondo iruditzen al zaizu informazio hori klasea eman aurretik ez izatea?
Egia esanda, nahiago nuke aldez aurretik esan izan balidate, baina dirudienez egoera zela eta ni ez nintzen enteratu bai ordea betse irakasleak.


-Bere klasekideek nolako jarrera zuten?
Klasekideak egiten zuen soinu bakoitza existituko ez balitz bezala jokatzen zuten. Inork ez zuen barrerik egiten eta inor ez zen distraitzen. Azken finean, 2 urte zituztenetik ohituta zeuden klasean batera egotera eta beraz beraientzat ez zen ezer deigarria.


-Diozunagatik persona honek zuen síntoma bakarra hori zen eta honek ez dirudi oso larria, baina tik-ak agresibogoak balira egoera aldatuko litzatekela iruditzen zaizu?
Ez litzateke berdina izango noski. Etengabeko tikak izango balitu eta egiten zituen soinuak asko izango balira klasea emateko ez zen giro egokirik egongo, bera ez kontzentartzeaz gain gainontzekoek ere ezingo baitzuten lanik egin.


-Gaixotasunarekin batera askotan bestelako trastornoak izatea ohikoa omen da, adibidez arreta defizita. Pertsona hau nola zebilen ikasketetan?
Esan bezala, ez zuen sintoma oso larririk eta ez zuen bestelako trastornorik pairatzen. Egia esateko ikasle ona zen.


-Tratamenturik jarraitzen zuen ala ez ba al dakizu?
Nik dakitenagatik oso txikia zelarik aurkitu zioten gaixotasuna, eta beraz tratamentua jarraitzen zuen ordundik.


-Zuk gazte hau ikastola giroan ikusten zenuela dakigun arren, gainontzekoekin erlazionatzeko zailtasunik zuela zirudien?
Klasekideekin oso ondo moldatzen zela zirudien klasean behintzat


-Eta klasekoek nolako jarrera zuten berarekiko?
Klasekoek ere ondo tratatzen zuten, errespetu guztiaz


-Zure ustez, honelako gaixotasun bat jasaten duen persona batek klase bereziak jaso behar ditu ala ohiko giro batean integratu daiteke?
Nire ustez gaixotasun hau duten pertsonak ez dute zertan hezkuntza berezi bat jaso behar, gainontzeko ikasleen ikas giroa oztopatzen ez duten bitartean noski. Esan dudan moduan, tik oso soinutsuak izango balitu ez litzateke ona ez berarentzako eta ezta gainontzekoentzat ere, eta integrazioaren alde nagoen arren posible ez denean  clase bereziak jasotzea veste erremediorik ez dago.


-Mila esker zure laguntza eta informazio guztagatik. 

miércoles, 5 de enero de 2011

TOURETTE eta HEZKUNTZA (II)

Tourette dun umeei klaseetan eta klasekideekin integra daitezen laguntzeko badaude  jarriatu beharreko hainbat pauso et aholku. Honako hauek dituzue:§  Mantenimiento de las costumbres y la rutina escolar, esto ayuda al alumno con ST a tranquilizarse y desempeñar situaciones espacio-temporales estructuradas, ordenadas y previsibles. Sentarse en el mismo sitio, tareas en el mismo orden etc. Cualquier cambio como excursiones, nuevos profesores… puede afectar al estrés y nerviosismo por lo que incrementara la hiperactividad, los tics etc. Pero es conveniente que aparezcan nuevas experiencias en su vida que le permitan ampliar su interés y aprendizaje. Esto se hará con los apoyos que sean necesarios.

§  Se deben seguir pautas y hábitos para prevenir o mejorar las dificultades atencionales y los despistes. Para ello: cuadernos distintos para cada asignatura, archivadores, hacer una lista de las tareas a realizar etc. La utilización de ordenadores conlleva a mejorar su capacidad de atención y a mantener una caligrafía mejor.

§  Confiar al alumno/a con ST la realización de ciertas tareas que supongan una actividad motora o la posibilidad de salir del aula, como borrar la pizarra, recados a otro profesores etc. Así le das la oportunidad de liberar sus tics y de que se sientan responsables.

§  Los alumno con ST pueden tener conductas raras o inapropiadas, es conveniente actuar sobre estas conductas solamente en la medida en que distorsionen o interfieran excesivamente el desarrollo normal de la clase, con las relaciones con sus compañeros o con su propio aprendizaje.

§  Hay que reforzar y estimular sus conductas y comportamientos adecuados. Necesitan ser elogiados y que se reconozcan sus esfuerzos, creatividad, espontaneidad, controlar sus impulsos etc. En el caso en que se imponga algún castigo habrá que explicarle al niño el motivo que lo originó y la conducta que tendría que haber tenido.

§  Integrar a los alumnos con ST, les ayuda con su autoestima y con las habilidades sociales.

§  Evitar el etiquetado como por ejemplo “vago” “caprichoso” “despistado” etc.

§  Es importante la realización de ejercicio físico para eliminar el estrés y desarrollar habilidades psicomotrices. En esta área hay que tener cuidado con integrar bien al alumno en los juegos en equipo ya que de no ser así aumentaría el nerviosismo, tics etc. en el alumno. También habrá que adaptar las actividades para que pueda realizarlas sin tener problemas, (efectos secundarios de algunos medicamentos etc).

lunes, 3 de enero de 2011

TOURETTE eta HEZKUNTZA

Los estudiantes afectados con Síndrome de Tourette necesitan un apoyo escolar específico. Para ello tanto los padres como los profesionales de la educación (profesores, educadores, psicólogos, psicopedagogos…) tienen que estar debidamente informados sobre el modo en que los tics y otros síntomas del síndrome (ST) pueden afectar al rendimiento y comportamiento de un alumno.
ST DUTEN UMEENTZAT ALTERNATIBA ESKOLARRAK


Según la severidad de los tics y la actitud ante ellos de los profesores, alumnos y hasta de el mismo, pueden verse afectadas las relaciones sociales, emocionales y académicas.
El ST puede afectar de muchas maneras al aprendizaje escolar, tanto de manera positiva (mayor creatividad) como negativa, (gran falta de atención).
Si los problemas de aprendizaje son leves, estos pueden superarse mediante apoyos en clase o pequeñas adaptaciones, pero si estamos ante un caso grave de tics o de otros trastornos asociados a los tics, se pueden precisar programas e intervenciones curriculares especialmente adaptadas. A partir de la adolescencia (donde se alcanzan los niveles más críticos) suelen disminuir los problemas de aprendizaje gracias a las ayudas y a las adaptaciones.

ST-ari LOTUTAKO GAIXOTASUNEN MAIZTASUNA eta TIKENA

Los esfuerzos de los niños por controlar sus tics pueden hacer que sus capacidades de concentración y atención disminuyan notablemente.
Los tics afectas a casi todas las áreas del aprendizaje como son: Cálculo, resolución de problemas, escritura, lectura, manipulación de utensilios etc.
El ST puede estar asociado al TDAH (trastorno de déficit de atención e hiperactividad), en muchos casos este trastorno aparece antes que los tics.
También puede estar asociado el ST al TOC (trastorno obsesivo-compulsivo) esto también influye mucho sobre todo en la concentración debido a que genera estrés, ansiedad etc. Otro trastorno al que se asocia el ST es la depresión y trastornos de estado de ánimo, influye tanto en la concentración como en la autoestima, motivación etc.

ST eta INTELIGENTZIA

El ST no afecta a la inteligencia, la mayoría poseen una inteligencia media o por encima de la media. Pero los estudiantes con ST pueden tener problemas de aprendizaje especialmente por los trastornos atencionales y conductuales.

IRAKASLEEN ETA IKASKETA ZENTRUAREN PARTE HARTZEA

Tanto los profesores como el EOP deben conocer y comprender bien el ST. Esto es necesario para que sepan restar importación y atención a los tics del alumno ya que esto contribuye a la disminución de estrés del mismo, con lo cual los tics se pueden manifestar con menos intensidad y en menos ocasiones.
Además esta actitud servirá a los compañeros de los niños para que hagan lo mismo y aprendan a tolerar estos 
síntomas. Con esto se favorece la integración del niño. También el profesorado debe abarcar las necesidades 
emocionales como son la empatía y la comprensión, para disminuir las emociones negativas y para prevenir 
peleas, burlas etc

domingo, 2 de enero de 2011

PRONOSTIKOA

Hemen duzuen informazioa pertsona hauen etorkizunaren ingurukoa da:

PRONOSTIKOA
No hay cura para el ST. Sin embargo, muchos pacientes mejoran a medida que maduran. Los individuos con ST no ven reducida su esperanza de vida. A pesar de que el trastorno es crónico y perdura por toda la vida, no es una enfermedad degenerativa. El ST no menoscaba la inteligencia. Los tics tienden a disminuir según avanza la edad del paciente, permitiendo a algunos pacientes a abandonar el uso de medicamentos. En algunos casos, una remisión completa ocurre después de la  adolescencia. Según algunos estudios, se comprobó que los individuos con ST suelen tener cocientes intelectuales o CI altos.

viernes, 31 de diciembre de 2010

HEREDAGARRITASUNA (II)

Atzo argitaratutako heredagarritasunaren inguruan datu batzuk falta zirela eta, gaur informazio berria uzten dizuet.  Bertan gaixotasun honen sarkortasun (penetrancia) eta adierazpen mailari (expresion) buruz hitz egiten digu:


Una persona con síndrome de Tourette tiene alrededor de un 50% de probabilidades de transmitir el gen de la (s) a uno de sus hijos, pero el síndrome de Tourette es un trastorno de expresión variable y penetrancia incompleta. Por lo tanto, no todos los que hereda la vulnerabilidad genética se presentan síntomas; ni siquiera cerca de miembros de la familia pueden mostrar diferentes niveles de gravedad de los síntomas, o ningún síntoma en absoluto. El gen de la (s) puede expresarse como el síndrome de Tourette, un trastorno leve tic (tics transitorio o crónico), o síntomas obsesivo-compulsivos sin tics. Sólo una minoría de los niños que heredan el gen de la (s) tiene síntomas lo suficientemente graves como para requerir atención médica. De género parece tener un papel en la expresión de la vulnerabilidad genética: los hombres son más propensos que las mujeres para expresar los tics. Los niños que cumplen cinco criterios de diagnóstico se clasifican, de acuerdo con la hipótesis, como que neuropsiquiátricos pediátricos autoinmunes Trastornos asociados con infecciones por estreptococo (PANDAS). Esta hipótesis es discutible el enfoque de la investigación clínica y de laboratorio, pero sigue sin demostrarse.
El mecanismo exacto que afectan a la vulnerabilidad heredada de Tourette no se ha establecido, y la etiología exacta se desconoce. Los tics se cree que el resultado de una disfunción en las regiones corticales y subcorticales, el tálamo, los ganglios basales y la corteza frontal.

Informazio hau lortu dudan artikulua oso ondo dagoela iruditu zait, eta irakurri nahi baduzue hemen duzue esteka: